Friday, May 05, 2006

Pasko sa simbahan

(for Tiktik, advance for: May 08 issue)

Dear Don Honesto,
BIGYAN mo ng kahulugan ang aking panaginip. Napanaginipan ko ang isang malaking simbahan at punompuno raw ng ilaw na parang Pasko. Nagluluningning ang loob at napakaliwanag. Nagsosolo lang ako sa simbahan at may isang grupo ng mga kabataang nagkakantahan na ubod nang lamig ng mga tinig. Masayang masaya ako. Nanghihinayang ako nang magising ako.Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ipinanganak ako noong Hunyo 18, 1970. May dalawa akong anak. Bigyan mo ako ng masusuwerteng numero lalo na sa pagtaya sa jai alai at lotto.

VENANCIO NG MALATE, MAYNILA

Dear Venancio,
MALINAW ditto na ipinaaalala sa iyo ang kahalagaha ng takot sa Diyos at manatiling aktibo sa mga aktibidad ng simbahang iyong kinaaniban. Makakatulong ito upang makapagdesisyon ka nang tumpak at maayos. Ang sobrang liwanag ay nagsasabi na ikaw ay mahaharap sa isang pagdedesisyon pero walang duda na masasapol mo ang tamang direksiyon na magpapasimula ng iyong pag-unlad. Ang mga kabataan ay nagsasabi na ikaw ay may malinis na budhi at kalooban. Ang iyong pagiging matapat sa kapwa tao at sa Diyos ay magkakaroon ng malaking kabayaran sa porma ng mga biyaya kung saan magkakaroon ka ng matatag na kabuhayan sa hinaharap. Ang awitin ay nagsasabi na kailangang sistematiko ang iyong mga pagkilos upang mabilis mong makamit ang tagumpay. Katapat ng simbahan ay No. 25; No. 37 ang maraming bata; No. 29 ang awitan; No. 1 ang pag-iisa; No. 36 ang liwanag; Tipikal sa tulad mong isinilang sa petsang 18 ay malampasan ang maraming pagsubok at mananaig sa banding huli. Pinakabuwenas mo ang No.9 at No.1. Sa jai alai, isama mo ang No.4. Sa lotto, pumulot ka sa itaas at ihalo ang ilan sa mga sumusunod: 4-8-18-23-28-34-40-42.
---30-

0 Comments:

Post a Comment

<< Home