Sunday, January 29, 2006

Abroad, bahay (palmistry)

Dear Sir Dennis,
NAPUWERSA na rin akong magpa-serox ng guhit ng palad. Gusto ko rin kasing malaman kung ano ang magiging kapalaran ko sa hinaharap.May apat akong anak, sino sa kanila ang makakatapos ng pag-aaral? Nakatira lang kami sa squatter area, makakapagpundar ba kami ng sariling bahay at lupa? Binabalak kong mag-abroad, matutuloy ba ako? Ipinanganak ako noong Hunyo 14, 1970.

ARTURO NG STA CRUZ, MAYNILA

Dear Arturo
MAKAKATAPOS naman ng pag-aaral ang iyong mga anak maliban sa panganay kasi’y mag-aasawa siya nang maaga. Maikli kasi ang una sa apat na guhit na pumaitaas sa kalamnan ng hinlalaki (tingnan ang bilog sa banding kalamnan ng hinlalak). Nagsasabi ito na makakatapos ng pag-aaral ang iyong huling tatlong anak at pawing magkakaroon sila ng matatag na kabuhayan at masayang pamilya sa hinaharap. Magagawa mo ring makapagpundar ng sariling bahay at lupa dahil may guhit na pumaitaas sa banding ilalim ng hinlalato (tingnan ang bilog sa banding ilalim ng middle finger). Nagsasabi rin iyan na buwenas ka sa larangan ng agribusiness. Magkakaroon ka ng oportunidad na makapag-abroad sa taong ito at dapat mo itong samantalahin dahil mahaba ang naabot ng dulo ng Life Line at nagkaroon pa ito ng sanga sa dulo (tingnan ang bilog sa banding pulso).
----30--

Saturday, January 28, 2006

Magiging bossing (palmistry)

Dear Sir Dennis,
NAGPASYA na rin akong magpa-serox ng guhit ng palad at inilakip ko ang kopya sa liham na ito. Gusto ko kasing malaman kung makakatapos pa ako ng pag-aaral.Isa akong self supporting student at namamsukan bilang security guard. Patigil lang ako sa kolehiyo kasi'y kailangan ko ring magpadala ng sustento sa mga magulang ko sa probinsiya. Makapagpupundar ba ako ng sariling bahay at lupa, nakatira lang kasi kami sa squatter area. Makakapag-asawa ba ako ng maayos at ilan ang aking magiging anak? Ipinanganak ako noong Oktubre 17, 1978.
DONALD NG KALOOKAN CITY
Dear Donald,
MABUTI naman at patuloy kang nagtitiyaga at nagsasakripisyo. Pero huwag kang mag-alala dahil magbubunga naman nang mabuti ang yong mga pagsisikap. Makakatapos ka ng pag-aral at magiging isang matagumpay na propesyunal. May malinaw na guhit na pumaitaas sa bandang ilalim ng palasingsingan (tingnan ang bilog sa bandang ilalim ng ring finger) na nagsasabi na ikaw ay magiging isang executive sa hinaharap. Bukod sa masinop ka ay matalino ka pa na magiging pundasyon mo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Makakapagpundar ka rin ng sarili mong bahay at lupa dahil may guhit na pumaitaas sa bandang ilalim ng hinlalato (tingnan ang bilog sa bandang ilalim ng middle finger). Nagsasabi ito na buwenas ka sa real estate. Makakapag-aasawa ka nang maayos at minsan ka lamang magmamahal kung sino ang maging nobya mo ay siya nang iyong makakatuluyan hanggang sa habangbuhay. May nagsosolo kasing guhit sa tagiliran ng palad (tingnan ang bilog sa bandang ilalim ng hinliliit). Magkakaroon ka ng apat na anak dahil may apat na guhit na pumaitaas sa bandang kalamnan ng hinlalaki (tingnan ang bilog sa bandang kalamnan ng hinlalaki).
---30---

Nahulog sa ilog (dream)

Dear Don Honesto,
NAPANAGINIPAN ko po ako ay nakasakay sa isang bangka at kasama mo ang mga kaklase ko sa high school. Maraming isda na nagpupusagan at nagluluksuhan sa ilog. Ako mismo ang sumasagwan pero biglang pumatak ang malakas na ulan. Hanggang sa biglang lumalakas ang alon kung saan tumaob ang aming bangka. Nahulog ang mga kasama ko at naglanguyan kami papunta sa pampang. Pero, nawala ang dalawa namin kaeskuwela kaya't nag-iiyak ako hanggang sa magising. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ipinanganak ako noong Hunyo 15, 1980. Bagong pasok lanmg ako sa trabaho. Bigyan mo ako ng masusuwerteng numero lalo na sa pagtaya sa jai alai at lotto.
RICHARD NG SAN FERNANDO CITY
Dear Richard,
Ang tubig ay nagsasabi na ikaw ay may strong sexual drives. Kung napanaginipan mo ang iyong mga kaklase sa high school, nagpapahiwatig ito na ikaw ay may pagka-childish, matigas ang ulo at nabubuyo ng emosyon. Mag-ingat ka sa pakikipagrelasyon sa opposite sex dahil maari kang mapahamak at matangay ng damdamin dahil tumaob ang bangka. Kung ikaw ang bangkero o sumasagwan, nagsasabi ito na mayroon kang kakayahang tumindig sa sariling paa o maging independent kaya't dapat na magkaroon ka ng sapat na lakas ng loob upang matupad mo ang iyong mga pangarap. Matutupad ang marami mong pangarap kasi'y kabilang ka sa mga nakaligtas pero makakaranas ka rin ng ilang kabiguan na sumisimbolo sa dalawang kaklase na nawala sa trahedya. Katapat ng bangka ay No.9; No. 11 ang ilog; No. 33 ang paglangoy; No. 37 ang kaklase; No. 26 ang pagkaligtas; No., 20 ang nawawal. Tipikal sa tulad mong isinilang sa petsang 15 ay maging emosyonal pero magagamit mo rin ang relasyon para sa personal mong kapakinabangan o pag-unlad. Pinakabuwenas mo ang No. 6 at No.1. Sa jai alai, isama mo ang No. 4. Sa lotto, pumulot ka sa itaas at ihalo ang ilan sa mga sumusunod: 3-7-11-19-23-26-34-40-42.
-------30----

Monday, January 23, 2006

Mahaba ang buhay

Dear Sir Dennis,
NAGPASYA na rin akong magpa-zerox ng guhit ng palad. Isa akong security guard sa isang pabrika. Madalas akong mapaaway dahil sa trabaho ko. May mga nagbabanta sa buhay ko. Gusto ko na sanang mag-resign pero nahihirapan akong maghanap ng malilipatan. Mahaba ba ang buhay ko? Balak kong mag-abroad, matuloy kaya ako? Nakatira lang kami sa squatter area, maapagpundar kaya ako ng sariling bahay at lupa? Ipinanganak ako noong Nobyembre 15, 1970.

ROMMEL NG PASIG CITY

Dear Rommel,
WALA kang dapat ipag-alala kasi’y mahaba naman ang buhay mo at hindi ka mabibiktima ng asasinasyon o aksidente man lamang. Sa totoo lang, buwenas ka sa paglalakbay kaya’t kung may oportunidad ka na mag-abroad ay magsimula ka nang mag-ayos ng mga dokumento dahil naroroon ang buwenas mo. Mahaba at malawak ang naabot ng dulo ng Life Line at nagkaroon pa ito ng sanga (tingnan ang bilog sa banding pulso). Nagsasabi ito na ikaw ay makakaahon sa hirap sa pamamagitan ng pagdayo sa malayong lugar. Magagawa mo ring makapagpundar ng sariling bahay at lupa dahil may guhit na pumaitaas sa banding ilalim ng hinlalato (tingnan ang bilog sa banding ilalim ng middle finger). Nagsasabi iyan na buwenas ka sa real estate at agribusiness.
---30---

Sumakay sa dyip

Dear Don Honesto,
ANO po ba ang ibig sabihin kapag napapanaginipan ko na ako ay nakasakay sa isang pampasaherong dyip? Pinakahuli ay sumakay daw ako sad yip kasama ko ang boyfriend ko pero pinatakbo ng driver nang ubud –bilis ang sasakyan. Halos lumilipad ang dyip hanggang sa mabunggo kami sa isang puno. Nakapagtatakang hindi kami nasaktan ng BF ko ay magkahawak pa kami sa kamay na namasyal sa isang parke hanggang sa magising na ako. Ipinanganak ako noong Agosto 15, 1980. Binabalak na naming magpakasal ng BF o sa Disyembre.

MARTHA NG PASAY CITY

Dear Martha,
ANG pampasaherong dyip ay nagsasabi na ikaw ay nabibilang sa antas ng mga ordinaryong tao. Ang iyong BF ay simpleng repleksiyon ng iyong character na nagsasabig ikaw ay may strong personality. May kakayahan kang magdesisyon at gumawa ng plano nang hindi mo na kailangan pang konsultahin ang mga taong malalapit sa iyo. Ang driver ay ikaw din mismo ang sinisimbolo at nagpapaalaala ito na hindi ka dapat nag-aapura sa katuparan ng iyong mga pangarap bagkus ay maging makatotohanan o praktikal sa pagtatakda ng mga mithiin sa buhay. Kung nabunggo sa puno, nagbabala ito na iaw ay maaaring magkamali sa isang maselang sitwasyon kung saan maaaring magkaroon ka ng malaking problema. Pero, masaya kayo ng BF mo na namasyal kaya’t malinaw ditto na mareresolba mo ang problema. Katapat ng dyip ay No. 23; No. 7 ang BF; No. 17 ang pagkabunggo; No. 29 ang puno; No. 43 ang pagbiyahe. Tipikal sa tulad mong isinilang sa petsag 15 ay maging emosyonal pero magaling ang magdesisyon. Pinakabuwenas mo ang No.6 at No.1. Sa jai alai, isama mo ang No. 5. Sa lotto, pumulot ka sa itaas at ihalo ang ilan sa mga sumusunod: 3-7-11-18-23-25-34-36-40-42.
----30—

Saturday, January 21, 2006

Isa pang anak

Dear Sir Dennis,
NATUKSO na rin akong magpa-zerox ng guhit ng palad. Gusto ko kasing malaman kung kung masusundan pa ang dalawa naming anak na lalaki. Pitong taon na kasi ang bunso naming. Okey naman kami sabi ng doctor. Makakapagpundar ba ako ng sariling bahay at lupa? Isa akong superbisor sa isang pabrika. Pangarap kong mag-abroad, matuloy kaya ako? Ipinanganak ako noong Mayo 15, 1970.

EFREN NG KALOOKAN CITY

Dear Efren,
WALA ka naming problema. Nade-delay lang ang ikatlo mong anak. Wala naming duda na magkakaanak ka pa dahil may tatlong malilinaw na guhit ang pumaitaas sa banding kalamnan ng hinlalaki (tingnan ang bilog sa banding kalamnan ng hinlalaki). Nagsasabi rin iyan na makakatapos ng pag-aaral ang iyong tatlong anak at makakatulong sila sa panahon ng iyong pagtanda. Magagawa mo ring makapagpundar ng sarili mong bahay at lupa dahil may guhit na pumaitaas sa banding ilalim ng hinlalato (tingnan ang bilog sa banding ilalim ng middle finger). Nagsasabi rin iyan na buwenas ka sa lahat ng klase na may kaugnayan sa lupa o agriculture. Magkakaroon ka rin ng oportunidad na makapag-abroad kaya’t dapat na sunggaban mo ito agad. Malawak kasi ang naabot ng dulo ng Life Line at nagkaroon din ito ng sanga (tingnan ang bilog sa banding pulso).
---30--

holdap sa dreams

Dear Don Honesto,
NAPANAGINIPAN kop o na ako ay napasok na ng trabaho bilang kahera sa isang mall. At mga foreigner daw ang suki ko kaya’t napipilitan akong mag-English kahit pabalu-baluktot. Nagsisiksikan daw ang mga tao nang biglang may pumasok na mga holdaper at tinutukan ako. Nagsisigaw ako sa takot at pinaputukan ako ng mga holdaper hanggang sa magising ako.Akala ko ay patay na ako kaya’t natuwa ako nang madilat ang mga mata ko. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bigyan mo ako ng masusuwerteng numero lalo na sa pagtaya sa jai alai at lotto. Ipinanganak ako noong Hunyo 16, 1970. Wala po akong trabaho ngayon.

ADELFA NG MARIKINA CITY

Dear Adelfa,
MALINAW na apektado ang eksena sa panaginip ng kagustuhan mong magkaroon ng trabaho. Karaniwan kasing natutupad sa loob ng panaginip ang mga bagay o sitwasyon na pinanabikan mong maganap. Gayunman, ang pagiging kahera ay nagsasabi na masyado kang conscious sa iyong sarili. May lihim kang itinatago na ayaw mong malaman ng iba. Masyado kasi itong confidential pero ito rin mismo ang nagpapagulo ng iyong isip. Ang foreigner ay nagsasabi na marami kang weird na ideya. Nag-iisip ka ng mga imposibleng maganap, malayo sa katotohanan o nagpapantasya na siyang karaniwang ugat ng iyong kabiguan. Maging praktikal ka at gawin mo lamang ang angkop sa iyong kakayahan at panahon. Ang holdaper ay nagpapahiwatig na madalas mong lokohin mismo ang iyong sarili, mapagkunwari o ipokrita—hindi mo matanggap ang mapapait na pangyayari kaya
‘t nadidiskaril ang iyong pag-unlad. Pero ang baril ay phallic symbol na nagsasabi na mayroon kang strong sexual drives.Mag-ingat ka sa pakikipagrelasyon sa opposite sex. Katapat ng kahera ay No. 30; No. 49 ang foreigner; No. 17 ang holdaper; No. 37 ang maraming tao; No. 45 ang baril; No. 40 ang mall. Tipikal sa tulad mong isinilang sa petsang 16 ay magkaroon ng maraming kaibigan pero madali kang maimpluwensiyahan ng paligid kaya’t nabibigo at nawawalan ng direksiyon. Pinakabuwenas mo ang No. 7 at No.1. Sa jai alai, isama mo ang No. 4. Sa lotto, pumulot ka sa itaas at ihalo ang ilan sa mga sumusunod: 3-7-11-19-23-25-34-37-40-42.
---30—

Friday, January 20, 2006

Successful business

Dear Sir Dennis,
NAGPASYA na rin akong magpa-xerox ng guhit ng palad. Gusto ko kasing malaman kung makakapag-abroad ako. Madalas kasi akong mapeke at malaki na ang nauubos kong perA. Hindi pa rin ako tumitigil kasi’y alam kong ito lang ang tanging paraan upang makaiwas sa pagkagutom ang pamilya ko. Isa akong ordinaryong obrero sa isang pribadong kompanya. May tatlo akong anak, sino sa kanila ang makakatapos ng pag-aaral at magtatagumpay. Gusto ko sanang magtayo ng maliit na negosyo, magawa ko kaya ito kapag nakaipon na ako? Ipinanganak ako noong Mayo 13, 1970.

DANIEL NG MARICABAN, PASAY CITY

Dear Daniel,
OKEY naman at walang duda na makakapag-abroad ka. Ituloy mo lamang ang paga-apply at hindi Dapat masira ang iyong loob. Mahaba kasi ang naabot ng dulo ng Life Line at nagkaroon ng sanga ang dulo nito (tingnan ang bilog sa bandang pulso). Nagsasabi ito na buwenas ka sa malayong lugar at lahat ng klase ng paglalakbay. Makakaahon ka naman sa hirap. Magagawa mo ring makapagtindig ng sariling negosyo kasi’y may guhit na pumaitaas sa bandang ilalim ng hinliliit (tingnan ang bilog sa bandang ilalim ng kalingkingan). Karaniwang nakikita ito sa matatagumpay na negosyante. Makakatapos naman ng pag-aaral ang dalawa sa tatlo mong anak maliban sa panganay na mag-aasawa nang maaga. Maikli kasi ang una kaysa sa huling dalawang guhit na pumaitaas sa bandang kalamnan ng hinlalaki (tingnan ang bilog sa bandang kalamnan ng hinlalaki).
----30—

isda, ilog, lalaki

Dear Don Honesto,
BIGYAN mo sana ng kahulugan ang aking mga panaginip. Madalas kong mapanaginipan ang mga isda: Nanghuhuli raw ako at inilalagay ko sa basket. Minsan naman ay pinuluputan daw ako ng isang malaki at mahabang ahas at nagpumilit akong humulagpos. Napapaginipan ko rin na nalulunod ako sa gitna ng ilog pero iniligtas ako ng isang makisig na lalaki. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ipinanganak ako noong Hunyo 25, 1980. Isa akong waitresss at marami akong secret lover. Bigyan mo ako ng masusuwerteng numero lalo na sa pagtaya sa jai alai at lotto

ROSEMARIE NG TANAUAN, BATANGAS

Dear Rosemarie,
SA totoo lang, puro phallic symbols ang napanaginipan mo na nagsasabi na ikaw ay may strong sxual drives. Umiinog ang iyong buhay sa sexual relationships. Kailangan mong makontrol ito o maimaneho nang maayos upang hindi mapahamak. Pero kung matututo kang gamitin ito nang epektibo, magagamit mong itong hagdanan tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Kung nanghuli ka ng isda, nagsasabi ito na aktuwal mo ring ginagamit ang pakikipagrelasyon sa opposite sex para sa iyong personal na kapakinabangan. Walang masama ditto dahil marami naming gumagawa nito.Mas mabuti ito kaysa magnakaw. Kung nilingkis ka ng ahas, nagsasabi ito na hindi mo malimut-limutan ang masasarap na romansa na ipinasap ng iyong mga nagdaang kapartner. Kung nalunog ka sa ilog, malinaw na ipinapayo na hindi ka Dapat paalipin sa emosyon upang hindi ka magmalaki at mapahamak. Kung sinagip ng isang makisig na lalaki, nagsasabi ito na nasasabik ka na lumagay sa tahmimik at magkapamilya. Katapat ng isda ay No.33; No.44 ang basket; No,. 18 ang panghuhuli; No.7 ang lalaki; No. 28 ang paglingkis; No. 8 ang ahas; No. 49 ang pagkalunod. Tipikal sa tulad mong isinilang sa petsang 25 ay madaling maimpluwensiyahan ng kapwa. Pinakabuwenas mo ang No. 7 at No.1. sa jai alai, isama mo ang No.3.Sa lotto, pumulot ka sa itaas at ihalo ang ilan sa mga sumusunod: 3-7-12-18-23-28-34-38-40-42.
---30—

Thursday, January 19, 2006

aahon sa hirap

Dear Sir Dennis,
PALAGI akong nagbabasa ng kolum mo at nangahas na rin akong magpa-zerox ng guhit ng palad. Gusto ko kasing malaman kung may tsansa akong makakaahon pa sa hirap. Isa akong messenger sa isang maliit na kompanya at pakiramdam ko ay wala akong asenso ditto kasi’y laging delay ang suweldo. Pangarap kong mag-abroad pero wala akong panggastos. Matuloy kaya ako sa ibang bansa? May tatlo akong anak na nag-aaral, sino sa kanila ang magtatagumpay? Ipinanganak ako noong Mayo 17, 1967.

ALFREDO NG TAGUIG,MM

Dear Alfredo,
LIKAS kang matiyaga, masinop, masipag at mapagkakatiwalaan at iyan mismo ang magiging pundasyon ng iyong pag-unlad. Walang duda na makakaahon ka sa hirap kasi’y maraming mumunting guhit ang pumaitaas mula sa kalagitnaan ng Life Line (tingnan ang bilog sa gitna). Nagsasabi ito na maraming oportunidad ang lalapit sa iyo at marami ditto ay magagamit mo sa mabuti. Matutuloy ka rin sa pagtatrabaho sa ibang bansa dahil mahaba ang naabot ng dulo ng Life Line at nagkaroon pa ito ng sanga (tingnan ang bilog sa bandang pulso). Nagsasabi iyan na buwenas ka sa paglalakabay. Sa negosyo, buwenas ka sa paglalako o pamamakyaw ng produkto mula sa malayong lugar. Makakatapos din ng pag-aaral ang iyong tatlong anak kasi’y pawing mahahaba at matitikas ang tatlong guhit na pumaitaas sa kalamnan ng hinlalaki (tingnan ang bilog sa kalamnan ng hinlalaki)
----30--

baby inugoy

01. NUMERO AT PANAGINIP

Head:Nag-ugoy ng sanggol

Dear Don Honesto,
NAPANAGINIPAN ko po na ako ay nag-uugoy ng sanggol sa isang duyan. Atv tuwa ako kapag kinakarga ko ang baby. Nasa loob daw ako ng aking kuwarto at kasabay na nanonood din ako ng telebisyon. Pero, biglang sumabog ang telebisyon at nagkaroon ng malakas na apoy kaya’t bigla kong binuhat ang sanggol at nagmamadali kaming tumakas hanggang sa magising na ako. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Dalaga pa ako at isinilang noong Hunyo 15, 1975. Bigyan mo ako ng masusuwerteng numero lalo na sa pagtaya sa jai alai at lotto.

CHONA NG CAVITE CITY

Dear Chona,
ANG sanggol ay nagpapahiwatig na makakaranas ka ng malaking pagbabago sa buhay mo sa mga susunod na araw. Nagsasabi ito na ikaw ay papasok sa panibagong yugto ng iyong buhay. Ang pag-uugoy ay nagsasabi na ikaw ay paulit-ulit na nakakaranas ng mga sitwasyon pero hindi ka naman gumagawa ng paraan—pero magbabago na ang ganitong diskarte. Ang telebisyon ay repleksiyon ng iyong mala-telenobelang buhay kung saan isang binata ang mag-aalok sa iyo ng kasal kung saan magiging simula ng isang masaya at masaganang pagpapamilya. Ang apoy o sunog ay nagsasabi na ikaw ay may strong sexual drives kaya’t walang duda na makakapag-asawa ka pero Dapat na makontrol mo ang pakikipagrelasyon sa opposite sex. Katapat ng sanggol ay No. 10; No. 28 ang pag-ugoy; No. 17 ang sunog; No. 27 ang masaya; No. 40 ang kuwarto; No. 34 ang telebisyon; No. 38 ang pagtakas. Tipikal sa tulad mong isinilang sa petsang 15 ay maging emosyonal at mabalam ang pag-aasawa. Pinakabuwenas mo ang No. 6 at No. 8.Sa jai alai, isama mo sa No.1. Sa lotto, pumulot ka sa itaas at ihalo ang ilan sa mga sumusunod: 3-7-11-19-23-25-27-30-34-37-40-42.
----30---

Monday, January 16, 2006

snack bar

PALMISTRY
Head: Okey ang snack bar
Dear Sir Dennis,
NAGPASYA na rin akong magpa-zerox ng guhit ng palad. Gusto ko kasing malaman kung magkiklik ang itinayo kong snack bar sa tabi ng aming bahay. Marami kasing nagdaang tao sa tapat ng bakuran na namin na nasa kanto ng dalawang lansangan. Nag-resign na ako sa trabaho ko at dito ko ginamit ang separation pay na nakuha ko. May tatlo akong anak na nag-aaral, sino kaya sa kanila ang magtatagumpay. Balak kong mag-abroad, matuloy kaya ako? Ipinanganak ako noong Nobyembre 5, 1970.
ALMIRA NG TAYTAY, RIZAL
Dear Almira,
ITULOY mo lamang ang munting negosyo mo dahil walang duda na magkiklik ito. Buwenas ka sa ganitong klase ng negosyo at mapapalaki mo ito tulad sa ordinaryong restaurant. May guhit kasi na pumaitaas sa bandang ilalim ng hinliliit (tingnan ang bilog sa bandang ilalim ng kalingkingan). Nagsasabi ito na buwenas ka sa negosyo na nagtitinda ng pagkain. Makakatapos naman ng pag-aaral ang tatlo mong anak kasi’y matitikas at mahahaba ang tatlong guhit na pumaitaas sa kalamnan ng hinlalaki (tingnan ag bilog sa kalamnan ng hinlalaki). Makakatulong sila sa panahon ng iyong pagtanda. Pero, sa totoo lang, malabo kang makapag-abroad dahil maikli lang ang narating ng dulo ng Life Line na hindi umabot sa bandang pulso at wala rin itong anumang sanga (tingnan ang bilog sa bandang pulso).
---30--

sabungan

NUMERO AT PANAGINIP

HEAD:Sabungan
Dear Don Honesto
BAKIT kaya napanaginipan ko na ako ay nagpunta sa isang sabungan o lugar kung saan nagsasabong ang mga manok. Napakaingay sa loob at halos hindi na magkaintindihan ang mga tao. Pero nakipagsiksikan ako ay nanonood sa nagsasagupaang manok na may tari. Nang bumagsak ang iyong manok ay nagkagulo ang mga tao nang ito ay biglang naging ahas. Nagpulasan ang mga tao at ako lamang ang naiwan sa sabungan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Isa akong ordinaryong office clerk at wala akong asenso dahil minimum pa rin ang suweldo ko. Bigyan mo ako ng masusuwerteng numero lalo na sa pagtaya sa jai alai at lotto. Ipinanganak ako noong Mayo 28, 1975.
ARMAN NG MAKATI CITY
Dear Arman,
KUNG sabungan ang napaginipan mo, nagsasabi na napakagulo ng iyong isip at nahihirapan kang magdesisyon. Kumbaga, nasisiraan ka na ng loob at walang makitang solusyon kundi ang makipagsapalaran na lamang. Ang manok ay repleksiyon ng iyong pag-uugali at nagsasabi ito na ikaw ay likas na mabait pero kapag nagalit ay inilalabas nang todo ang poot at hinagpis. Kung naging ahas ang natalong manok, mag-ingat ka sa mga lihim na kaaway dahil may binabalak sila na maitim na plano upang ikaw ay mapabagsak. Katapat ng sabungan ay No. 18; No. 22 ang manol; No. 27 ang tari; No.37 ang mga tao; No. 32 ang takbuhan; No. 10 ang pag-iisa. Tipikal sa tulad mong isinilang sa petsang 28 ay makaranas ng kakaibang kalungkutan pero sa bandang huli ay ikaw din ang magtatagumpay. Pinakabuwenas mo ang No. 1 at No. 7. Sa jai alai, isama mo ang No. 8. Sa lotto, pumulot ka sa itaas at ihalo ang ilan sa mga sumusunod: 3-7-11-18-23-25-33-38-40-42.
----30—